Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thí điểm thu phạt
BT
(TBTCO) - Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận sẽ là 5 địa phương thí điểm khi dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 3/2020.