Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thi nâng ngạch
bo  noi vu
(TBTCO) - Sáng 6/1, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 cho 587 công chức của các bộ, ngành, địa phương.
thi
(TBTCO) - Hiện nay có quy định về việc miễn thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không? Đó là câu hỏi của bạn đọc, được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh trả lời.
(TBTCO) - Ngày 26 và 27/9/2013, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2013 tại TP. Hòa Bình.