Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường bảo hiểm
thi truong
(TBTCO) - 7 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục có bước tăng trưởng vững chắc, với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của toàn thị trường ước tăng gần 25% so với cùng kỳ.
PTI
(TBTCVN) - Thành lập từ năm 1998, sau 20 năm không ngừng nỗ lực, đổi mới và phát triển, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm và chiếm được lòng tin của người tiêu dùng một cách vững chắc.
4 tháng dau nam bao hiem
(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 4 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với tổng doanh thu phí BH toàn thị trường ước đạt 37.141 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.
bh
(TBTCVN) - Tại hội thảo “Đánh giá kết quả thực hiện Luật kinh doanh bảo hiểm (KDBH) giai đoạn 2000 – 2017 và hoàn thiện cơ chế, chính sách lĩnh vực KDBH” do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Viện chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức vừa qua tại TP. HCM.
bh
(TBTCVN) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ quý I/2018 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.
thi truong bảo hiểm
(TBTCO) - Năm 2018, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh BH tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường 20%...
thi phan bao hiem phi nhân thọ
(TBTCO) - Theo số liệu ước đạt năm 2017, vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu phí gốc là Bảo hiểm Bảo Việt; vị trí dẫn đầu về thị phần doanh thu khai thác mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ là Bảo Việt Nhân thọ.
bao viet
(TBTCVN) - Năm 2017, tổng doanh thu phí BH của các DN ước đạt 105.611 tỷ đồng (tăng 21,2%), trong đó, doanh thu phí BH lĩnh vực BH phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng (tăng 10,61%), lĩnh vực BH nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng (tăng 28,9%);
thứ trưởng Hà
(TBTCO) - Kết thúc năm 2017, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu ngành Bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%, trong đó doanh thu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng...