Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thị trường bị chi phối bởi khoảng 6 DN dẫn đầu
thị trường bị chi phối bởi các dn lớn
(TBTCO) - Trao đổi với PV TBTCVN, ông Stephen Clark, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết, năm 2014, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã ghi nhận những con số tăng trưởng khả quan, tuy nhiên, thị trường vẫn tiếp tục bị chi phối bởi 6 DN dẫn đầu với hơn 80% doanh số hợp đồng khai thác mới.