Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường chiếu sáng
den led
(TBTCO) - Dự kiến năm 2015, công nghệ Led sẽ thống trị thị trường chiếu sáng thương mại thế giới. Thị trường đèn Led toàn cầu sẽ tăng từ doanh thu 2,2 tỷ USD năm 2011 lên mức 3,7 tỷ USD năm 2016.