Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường cho thuê văn phòng
nha dat
(TBTCO) - Ông Greg Ohan, Giám đốc tư vấn bất động sản văn phòng Công ty CBRE đã chia sẻ như vậy với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam về thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội hiện tại và trong tương lai.