Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường đô la
thi truong do la my
(TBTCO) - Tỷ giá hạch toán giữa Đồng Việt Nam với Đôla Mỹ tháng 7/2013 được Bộ Tài chính công bố áp dụng cho các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước là 1USD = 20.845 đồng, tăng 17 đồng (+0,08%) so với thá
(TBTCVNO) - Trong 15 ngày đầu tháng 5/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ ngày 24/12/2011.
(TBTCVNO) - Trong tháng 4/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ ngày 24/12/2011
(TBTCVNO) - Trong tháng 3/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ ngày 24/12/2011.
(TBTCVNO) - Tỷ giá hạch toán giữa Đồng Việt Nam với Đôla Mỹ tháng 6/2013 được Bộ Tài chính công bố áp dụng cho các nghiệp vụ quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước là 1 USD = 20.828 đồng, ổn định so với tháng 5/2013.
(TBTCO) - Trong tháng 2/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định ở mức 20.828 đồng/USD.