Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường đô la tháng 5
(TBTCVNO) - Trong 15 ngày đầu tháng 5/2013, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếp tục ổn định ở mức 20.828 đồng/USD, không đổi từ ngày 24/12/2011.