Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường dược phẩm
thuốc nhập khẩu
(TBTCO) - Trong quý đầu năm, giá thuốc nhập khẩu cơ bản ổn định, tuy vẫn có một số mặt hàng thuốc biến động (tăng/giảm) nhưng số lượng không lớn và số lượng mặt hàng giảm chiếm ưu thế.
thuốc
(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, một số mặt hàng thuốc có giá biến động nhẹ phụ thuộc vào giá nhập khẩu thuốc và giá nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc.
thuốc
(TBTCO) - Theo thông tin về giá thuốc kê khai lại trên trang điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, có 2 mặt hàng thuốc nhập khẩu và 83 mặt hàng thuốc trong nước tăng giá, chiếm khoảng 0,34% trong tổng số 25.000 mặt hàng thuốc hiện đang lưu hành trên thị trường.
thuốc
(TBTCO) - Theo thông tin về giá thuốc kê khai lại trên trang điện tử của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, không có mặt hàng thuốc kê khai lại giá (tăng giá) trong tháng 1.
thuốc
(TBTCO) - Trong đó, số mặt hàng thuốc nhập khẩu kê khai lại giá (tăng giá) là 84 mặt hàng và số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước kê khai lại giá (tăng giá) là 572 mặt hàng.
thuốc
(TBTCO) - Trong đó, số mặt hàng thuốc nhập khẩu kê khai lại giá (tăng giá) là 84 mặt hàng và số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước kê khai lại giá (tăng giá) là 572 mặt hàng.
thuốc chữa bệnh
(TBTCO) - Phần lớn mặt hàng thuốc nhập khẩu trong tháng 10 có biến động giảm, trong đó thuốc nhập từ Pháp có xu hướng giảm với biên độ dưới 10% so với kỳ nhập trước.
giá thuốc
(TBTCO) - Giá nhập khẩu thuốc có biến động theo xu hướng giảm, trong đó các thuốc nhập từ Pháp có xu hướng giảm với biên độ dưới 10% so với kỳ nhập trước.
thị trường dược phẩm
(TBTCO) - Con số này có được từ so sánh trị giá tiền mua thuốc theo số lượng tại kế hoạch đấu thầu và theo giá thuốc trúng thầu theo quy định mới của các mặt hàng chứa 20 hoạt chất có tỷ trọng sử dụng cao nhất tại các cơ sở y tế, chiếm khoảng 30% trị giá thuốc trúng thầu tại bệnh viện.