Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường dược phẩm tháng 10
thuốc chữa bệnh
(TBTCO) - Phần lớn mặt hàng thuốc nhập khẩu trong tháng 10 có biến động giảm, trong đó thuốc nhập từ Pháp có xu hướng giảm với biên độ dưới 10% so với kỳ nhập trước.
giá thuốc
(TBTCO) - Giá nhập khẩu thuốc có biến động theo xu hướng giảm, trong đó các thuốc nhập từ Pháp có xu hướng giảm với biên độ dưới 10% so với kỳ nhập trước.
thị trường dược phẩm
(TBTCO) - Con số này có được từ so sánh trị giá tiền mua thuốc theo số lượng tại kế hoạch đấu thầu và theo giá thuốc trúng thầu theo quy định mới của các mặt hàng chứa 20 hoạt chất có tỷ trọng sử dụng cao nhất tại các cơ sở y tế, chiếm khoảng 30% trị giá thuốc trúng thầu tại bệnh viện.