Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường LNG
kho chứa LNG trên biển
(TBTCO) - Thái Lan đang chuẩn bị phát triển kho chứa khí đốt hóa lỏng nổi (FSRU) đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này ở trên biển để nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ năm 2020.