Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường ngoài nước
(TBTCO) - Làm tốt công tác thị trường, tìm kiếm thị trường, kể cả thị trường nhỏ. Xúc tiến và thúc đẩy các dự án công nghiệp phát triển… Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị Tham tán thương mại năm 2013 được tổ chức sáng 16/12.