Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường nguyên liệu sữa tháng 10
giá sữa
(TBTCO) - Giá sữa bột gầy và sữa bột nguyên kem 9 tháng đầu năm 2014 đều giảm tại thị trường Châu Úc và thị trường Tây Âu.