Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường phái sinh 6 tháng đầu năm 2018
phái sinh
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường duy trì tốc độ tăng trưởng với khối lượng giao dịch liên tục tăng so với tháng trước và đặc biệt tăng mạnh khi thị trường cơ sở biến động mạnh trong tháng 5 và tháng 6.