Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường thép tháng 10
giá thép
Thép giảm giá nhẹ09:07 | 20/10/2014
(TBTCO) - Doanh nghiệp điều chỉnh là Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên với mức giảm giá thép xây dựng 150 đồng/kg tùy từng loại, thời gian thực hiện từ 6/10/2014.
giá thép
(TBTCO) - Biên độ điều chỉnh tăng giá bình quân giữa các tháng dao động phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng/tấn; biên độ điều chỉnh giảm giá bình quân giữa các tháng giao động rộng hơn từ 100.000 – 900.000 đồng/tấn.