Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị trường trái phiếu tháng 3
trai phieu tuan
(TBTCO) - Kết thúc tuần cuối tháng 2, giao dịch TPCP sơ cấp dù đã hạ nhiệt, nhưng tính chung cả tháng 2 vẫn ghi dấu ấn sôi động với những điểm nhấn về huy động vốn và giao dịch trên thị trường thứ cấp. Sang tuần đầu tháng 3, dự báo nhịp độ này vẫn được duy trì khi cung vẫn dồi dào, cầu ổn định nhưng có thể giảm nhẹ.