Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam
thi tuyen gtvt
(TBTCO) - 4 thí sinh "dũng cảm" tham dự kỳ thi tuyển vị trí chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - kỳ thi chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam - đã hoàn thành phần thi và đang tiếp tục đợi chờ kết quả công bố trong vài ngày tới.