Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thị xã Bỉm Sơn
dothi
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định cấp 5 tỷ đồng cho hai tỉnh Thanh Hóa và Hải Dương, để hỗ trợ việc nâng cấp đô thị lên loại III của thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và thị xã Chí Linh (Hải Dương).