Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thiên cầm
sao băng
(TBTCO) - Từ 21 - 22/4, mưa sao băng Lyrid (Thiên Cầm) sẽ xuất hiện với 10 - 20 vệt sáng mỗi giờ. Đây là một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm.
du
(TBTCO) - Được thành lập năm 1991, từ chỗ doanh thu chỉ đạt 1 tỷ đồng/năm thì 3 năm gần đây, Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Thiên Cầm, Hà Tĩnh đã có sự tăng trưởng khá, nộp NSNN 1,6 tỷ đồng.