Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thiệt hại 2 tỷ USD
bao mua da o Duc
(TBTCO) - Allianz SE, Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất châu Âu, ước tính bồi thường khoảng 268 triệu USD trong trận bão mưa đá tháng 7/2013. Chi phí thực tế có thể vượt mức này do nhiều người dân đi du lịch chưa gửi bản báo cáo thiệt hại.