Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thiệt hại đối với tôm
(TBTCO) - Đó là số tiền Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Sóc Trăng để khôi phục sản xuất diện tích tôm nuôi năm 2012 bị thiệt hại do dịch bệnh.