Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thiếu hàng khẩu trang
khau trang
(TBTCO) - Tin từ Bộ Công thương cho hay, hiện tại nhiều địa phương đã xảy ra hiện tượng thiếu hàng, thu gom, tăng giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh dịch Corona.