Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thiếu tướng Trần Văn Vệ
TVV
(TBTCO) - Cùng với việc cấp thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân (CMTND) sẽ được cấp cho đến ngày 31/12/2019, sau đó sẽ chỉ cấp thẻ căn cước công dân. Công dân không phải xuất trình giấy tờ nào khác để chứng minh các thông tin trên thẻ căn cước công dân.