Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thiiếu
Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Thiếu kinh phí xây dựng cơ sở chiếu xạ tại miền Bắc, nông sản phải chuyển vào Nam khiến chất lượng giảm sút, doanh nghiệp phải chịu chi phí lớn.