Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thịt lợn tẩm hàn the 3 ngày vẫn tươi
thịt tẩm hàn the
(TBTCO) - Trong nội dung Công văn số 7207/VP-VX vừa ban hành, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý thông tin “thịt lợn tẩm hàn the 3 ngày vẫn tươi như mới”.