Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thợ giỏi Hà Nội
phát triển làng nghề
(TBTCO) - Để nghề truyền thong có đất sống, người kinh doanh phải chia sẻ lợi nhuận với người làm nghề. Đây là ý kiến của ông Vũ Mạnh Hải – Chủ tịch Hội Nghệ nhân, thợ giỏi Hà Nội trong cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh vấn đề phát triển làng nghề, phố nghề truyền thống Hà Nội.