Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thỏa thuận Việt Nam. Lào
le phi quoc tich
(TBTCO) - Từ 15/8/2017, người di cư tự do theo Thỏa thuận Việt Nam và Lào được miễn lệ phí về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.
Quy định về miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú
(TBTCO) - Người di cư tự do trong vùng biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 1985 trở về trước được miễn lệ phí khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú...