Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thoái vốn
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy tiến trình sắp xếp, đổi mới
(TBTCVN) - Với việc hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được ban hành đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, đã thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây.
hpg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã Ck HPG) vừa công bố các nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn tại 10 công ty con.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Trong năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN.
hut
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) sở hữu.
thoái vốn
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, trong giai đoạn 2017 - 2020, thành phố đã thực hiện cổ phần hóa 15 doanh nghiệp. Thành phố cũng đã hoàn thành thoái vốn tại 6/34 doanh nghiệp; tổng giá trị thực hiện thoái vốn theo sổ sách kế toán là 170,5 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 948 tỷ đồng.
Vocarimex
(TBTCO) - Ngày 22/12 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá để thoái vốn hơn 44,2 triệu cổ phần Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex), tương đương toàn bộ phần vốn sở hữu tại Vocarimex.
nl
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ đấu giá trọn lô 1,26 triệu cổ phiếu, tương ứng 36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh với giá khởi điểm 20,3 tỷ đồng/lô (16.100 đồng/cổ phần).
ctvt
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chào bán hơn 7,7 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã Ck CTR) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, với mức giá khởi điểm là 46.600 đồng/cổ phần.
HUD thoái vốn tại HUD Kiên Giang
(TBTCO) - Ngày 21/12 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn gồm 34.845.100 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (HUD Kiên Giang).