Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thoái vốn
thu
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.
nhiệt điện hải phòng
(TBTCO) - Ngày 18/6 tới, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45.000.000 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã Ck HND), tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá.
HAB
(TBTCO) - Ngày 15/6 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), UBND TP. Hà Nội sẽ bán đấu giá để thoái vốn 751.800 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HABOOK), tương đương 7,5 tỷ đồng theo mệnh giá.
pet
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp dầu khí (mã Ck PSD), cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp dầu khí (mã Ck PET) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,03 triệu cổ phiếu PET sở hữu, tỷ lệ 2,39%.
môi trường đô thị hạ long quảng ninh
(TBTCO) - Ngày 9/6 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ bán đấu giá để thoái vốn 2.208.105 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh, tương đương hơn 22 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 86,06% vốn điều lệ. Mức giá khởi điểm là 18.079 đồng/cổ phần.
TIIDC
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 4/5 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 1.143.633 cổ phần sở hữu tại Công CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa (TIIDC), tương đương hơn 11,4 tỷ đồng theo mệnh giá.
Tân Mai Group
(TBTCO) - Ngày 29/4 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ bán đấu giá để thoái vốn 7.216.576 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group), tương đương 72,1 tỷ đồng theo mệnh giá.
shb
(TBTCO) - Ngày 8/4/2020, Hội đồng thành viên Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC) đã ra nghị quyết trình Hội đồng quản trị SHB, đề xuất thông qua đại hội đồng cổ đông về việc thoái vốn tại SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài.
HND
(TBTCO) - Ngày 22/4, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá.