Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thoái vốn ngoài ngành
tiền lương
(TBTCO) - Chính phủ sẽ xây dựng phương án để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công những năm tiếp theo trên cơ sở cơ cấu các khoản chi, thúc đẩy cải cách mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công, giảm áp lực bố trí chi từ NSNN để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm, các đơn vị đã thoái được 2.921 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành, thu về 5.767 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, những trường hợp đầu tư ngoài ngành đang thua lỗ, khẩn trương có phương án thoái vốn để cắt lỗ.
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - So với số liệu đã được công bố trước đó, trong tháng 5/2016 cả nước chỉ cổ phần hóa thêm được 2 DNNN, thoái thêm được 32,9 tỷ đồng giá trị sổ sách và thu về 212,5 tỷ đồng.
cổ phần hóa, khách sạn kim liên
(TBTCO) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến hết tháng 4/2016, cả nước đã cổ phần hóa được 34 DNNN, thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 60 DN, đang xác định giá trị DN của 79 DN.
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN cho biết, đến hết năm 2015, đã có 9.924 tỷ đồng vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành được thoái, thu về 15.004 tỷ đồng, bằng 1,5 lần giá trị sổ sách. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 60% tổng ngoài ngành chưa thoái xong.
điện, evn
(TBTCO) - Đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành việc thoái, giảm vốn tại 7 công ty cổ phần trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.
thoai von nha nuoc tai ngan hang
(TBTCO) - Chính phủ đã giao cho SCIC tham gia mua lại vốn đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và mua cổ phần lần đầu tại các DN cổ phần hóa. Tuy nhiên, hiện tại công tác này đang gặp phải những khó khăn khi triển khai trong thực tiễn.
scic
(TBTCO) - SCIC đang có mức doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng trưởng với tốc độ khá qua các năm. Hiện tại, SCIC đạt tổng tài sản đạt khoảng 69.000 tỷ đồng, tăng 13 lần so với thời điểm thành lập năm 2006; vốn chủ sở hữu đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2006.
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - Con số chính xác là 20.089.588 triệu đồng thuộc 5 lĩnh vực nhạy cảm, ước tính đến cuối tháng 10/2014. Từ nay đến hết năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ phải thoái hết phần vốn còn lại này.