Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thóc gạo đồ.
xuất khẩu
(TBTCO) - Thương vụ Việt Nam tại Maroc (Bộ Công thương) cho biết, hiện các đối tác Maroc đang có nhu cầu nhập khẩu một lượng lớn thóc gạo đồ.