Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thời hạn sử dụng không quá 7 năm
máy ủi nhập khẩu komasu
(TBTCO) - Nhiều ý kiến DN máy xây dựng, máy nông nghiệp phản hồi về Thông tư 20 của Bộ Khoa học và Công nghệ, chưa đáp ứng thực tiễn khi đưa ra quy định máy cũ có thời hạn sử dụng không quá 7 năm và còn 80% chất lượng trở lên mới được nhập khẩu, mà một trong những nguyên nhân là do Thông tư không được lấy ý kiến rộng rãi.