Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thời tiết ngày 20/3/2015
thời tiết ngày 20/3/2015
(TBTCO) - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, cuối tuần miền Bắc chấm dứt nắng nóng do có đợt không khí lạnh tăng cường tràn về gây mưa nhỏ một vài nơi.