Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thôn xã
nươc sạch
(TBTCO) - UBND TP.Hà Nội cho biết, thành phố chấp thuận về nguyên tắc cho phép các nhà đầu tư nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư nước sạch khu vực nông thôn theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố.
nuoc sach nong thon
(TBTCVN) - Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) vừa trình Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định về công trình cấp nước sạch nông thôn, với nhiều giải pháp khắc phục những bất cập trong công tác này.