Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông báo chào hàng
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bảo quản 3.199 tấn thép dầm cầu I500.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo chào hàng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thuộc dự toán mua sắm tài sản năm 2014".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo mời chào hàng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt Bàn, ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, bàn ghế tiếp khách tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Kho bạc Nhà nước huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thuộc dự toán mua sắm tài sản năm 2014".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Hưng Yên thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ"