Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông báo gia hạn thầu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan thông báo gia hạn gói thầu tư vấn, giám sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát hải quan tại cảng Tân Cảng Cát Lái.