Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông báo số 371/TB-BTC
Yêu cầu địa phương sử dụng khoản 10% tiết kiệm chi đúng quy định
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có kết luận về đề nghị của tỉnh Sóc Trăng cho phép tỉnh được sử dụng phần kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để thực hiện một số nhiệm vụ như hỗ trợ các hộ nghèo đón tết và bổ sung dự phòng NS năm 2014 để chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh.