Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4
EURO
(TBTCO) - Kho bạc nhà nước vừa thông báo tỷ giá hạch toán trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ trong tháng 4/2014.