Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông lệ quốc tế
Tăng giao dịch lô chẵn lên 100 là phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn thị trường
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức có văn bản chấp thuận cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) triển khai tăng đơn vị giao dịch lô chẵn lên 100 chứng khoán.
Mô hình UBCK đang phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế
(TBTCO) - Thảo luận về dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi tại Quốc hội chiều 13/6, trong số 19 ý kiến phát biểu, có tới 9 ý kiến đồng tình với quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính như hiện hành, trong khi, chỉ có 5 ý kiến đề nghị Ủy ban Chứng khoán nên thuộc Chính phủ.
thuế hà nam
(TBTCO) - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính thuế luôn được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Thuế tiếp tục cải cách trong thời gian tới, phù hợp với thực tiễn trong nước và thông lệ quốc tế.
aa
(TBTCO) - Từ ngày 23 đến 25/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) tổ chức chương trình đào tạo xây dựng sổ tay thanh tra tại chỗ.
trang 6
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, ngành Tài chính đã không ngừng nỗ lực trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, phục vụ tốt nhất, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.