Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thống nhất đầu mối
KBNN
(TBTCO) - KBNN Quảng Ninh quyết định chọn “Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Quảng Ninh theo mô hình thống nhất đầu mối” làm đề tài nghiên cứu, với mong muốn có một sự đóng góp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN trên địa bàn tỉnh.
KBNN TTH
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế (KBNN TTH) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn Dương (Tuyên Quang) là kho bạc cấp huyện không có tổ chức phòng từ ngày 1/7/2018. Thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi (KSC), đơn vị đã thực hiện thanh toán nhiều khoản chi đầu tư và chi thường xuyên qua một đầu mối kiểm soát.
KBNN
(TBTCO) - Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được toàn hệ thống nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đặt ra và bước đầu mang lại nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, tại các KBNN cấp huyện, công tác này đang bộc lộ những hạn chế cần khắc phục.
Thống nhất đầu mối KSC
(TBTCO) - Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN là một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Để tiếp tục hoàn thiện quy trình này, các đơn vị KBNN địa phương đang đề xuất các giải pháp.
Giải thể PGD thuộc KBNN cấp tỉnh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về tình hình thực hiện giải thể 43 phòng giao dịch (PGD) thuộc KBNN cấp tỉnh. Theo báo cáo này, việc giải thể đã không làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của kho bạc.
Thống nhất đầu mối kiểm soát chi, các khách hàng chỉ cần gặp 1 công chức làm nhiệm vụ kiểm soát.
(TBTCVN) - Là một trong những đơn vị được Kho bạc Nhà nước lựa chọn thực hiện thống nhất đầu mối kiểm soát chi (KSC) vào ngày 1/7/2017, Sở Giao dịch (SGD) KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các vụ chức năng của KBNN để làm tốt công tác này.
no
(TBTCO) - Ngày 23/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng như quy định về nợ vay về cho vay lại, nợ Chính phủ bảo lãnh, trách nhiệm người đứng đầu và đặc biệt là quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công.
KBNN
(TBTCO) - Giải quyết 659.341 bộ hồ sơ với tổng số tiền đã thanh toán trên 67.737 tỷ đồng, là con số được báo cáo tại Hội nghị đánh giá bước đầu triển khai Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua kho bạc, vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức vào chức vào chiều ngày 27/10.