Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông qua EVFTA
EVFTA
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa thông báo về việc Hội đồng châu Âu (EC) thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).
evfta
(TBTCO) - Nghị viện châu Âu hôm nay đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Trong cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định ở Strasbourg (Pháp), các thành viên của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận này.