Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông qua Luật nhà ở (sửa đổi)
luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
(TBTCO) - Chiều 25/11/2014, tại hội trường, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).