Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tin bệnh nhân
dn
(TBTCO) - Sau 3 ngày tích cực xây dựng và nhập dữ liệu, ngày 6/8, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng ứng dụng cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân COVID-19 để phục vụ người dân tra cứu thông tin dịch tễ các ca dương tính với SARS-CoV-2.