Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư
hoi
(TBTCVN) - Dự thảo thông tư có nhiều điểm mới, tích cực, nhằm khắc phục các bất cập của Thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng NCC ban hành năm 2016. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cơ quan soạn thảo cần phải xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp...
nhà thuốc
(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, Thông tư số 15/2019/TT-BYT cơ bản giải quyết được các vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại các đơn vị mua sắm tập trung, các cơ sở khám chữa bệnh được đơn giản hóa, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả kinh tế.
truy xuất
(TBTCO) - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm (SPTP) phải lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc SPTP, lưu giữ đầy đủ thông tin về lô sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, an toàn sản phẩm, nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh.
4 loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước được mở tại ngân hàng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58 năm 2019 quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2019.
6 trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện hủy tờ khai hải quan điện tử
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2019/TT-BTC, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC.
HQ HP
(TBTCVN) - “Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC theo hướng mở rộng sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp (DN); áp dụng cách quản lý mới phù hợp với thay đổi của xu thế thương mại quốc tế…”.
hoàn thuế
(TBTCO) - Công ty CP UIL Việt Nam (Bắc Ninh) nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (đã nộp đầy đủ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng - GTGT) nhưng do hàng hóa không đủ chất lượng nên Công ty đã xuất trả lại chủ hàng nước ngoài.
hủy tờ khai hải quan
(TBTCO) - Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với gói, kiện hàng nhóm 1 xuất, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải thực hiện hủy tờ khai hải quan ở 6 trường hợp.
Đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 50 năm 2019 hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2019.