Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
miễn phí trong chăn nuôi.jpg
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
nợ xấu ngân hàng
(TBTCO) - Thông tư 03/2021/TT-NHNN được ban hành là một trong những trợ lực hỗ trợ tích cực cho xu hướng tăng điểm của nhóm cổ phiếu ngân hàng gần đây. Theo các chuyên gia, mặc dù không đồng đều, nhưng thông tư này sẽ còn hậu thuẫn cho nhiều cổ phiếu ngân hàng thu hút tốt dòng tiền thời gian tới.
kế toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Cán bộ hải quan lấy mẫu kiểm định lô hàng nhập khẩu.
(TBTCVN) - Cục Kiểm định Hải quan đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy trình phân tích để phân loại, phân tích kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm triển khai có hiệu quả Thông tư 17/2021/TT-BTC, sớm trình của Tổng cục Hải quan xem xét, ký ban hành...
KD
(TBTCO) - Định hướng xây dựng Thông tư 03/2021/TT-NHNN là đảm bảo mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách trục lợi, gây rủi ro cho hệ thống các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Kiểm tra mẫu hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Kiểm định Hải quan 3.
(TBTCVN) -Việc trao thẩm quyền ký ban hành thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu cho lãnh đạo Cục Kiểm định hải quan và các chi cục kiểm định, trong Thông tư 17/2021/TT-BTC (thay thế Thông tư 14/2015/TT-BTC) được xem là thay đổi lớn trong quy định về kiểm tra chuyên ngành.
hàng hóa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục, vụ trực thuộc, cục hải quan tỉnh, thành phố tích cực tổ chức tập huấn, triển khai có hiệu quả Thông tư 17/2021/TT-BTC về phân loại hàng hóa, phân tích phân loại hàng hóa, đến cán bộ công chức và cộng đồng doanh nghiệp.
thị thực
(TBTCO) - Theo quy định của Bộ Tài chính, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB có mức từ 5.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lần cấp.
mức thu phí trong chăn nuôi
(TBTCO) - Kể từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại biểu thu phí trong chăn nuôi kèm theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa mới ban hành.