Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 112/2018/TT-BTC
tập huấn
(TBTCO) - Ngày 11/1, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 112/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK), có hiệu lực từ 1/1/2019.