Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 115/2013/TT-BTC
(TBTCO) - Những DN bảo hiểm nhân thọ được lựa chọn triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện đang hoàn tất những khâu cuối cùng để sớm ra mắt công ty quản lý quỹ.
(TBTCO) - Ngày 9/10, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam được giới thiệu dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện đến người lao động, kể từ ngày 15/10 khi Thông tư 115/2013/TT-BTC có hiệu lực.