Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 119
chuyen quyen
(TBTCO) - Việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán thông qua các giao dịch mua bán thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán đối với các giao dịch không mang tính chất mua bán.
nn
(TBTCO) - Tổng cục Thuế mới đây đã có hướng dẫn về vướng mắc của cục thuế địa phương về thẩm quyền quyết định hạch toán thu 2% thuế GTGT đối với công trình liên huyện (từ vốn NSNN). Nói cách khác, huyện nào sẽ là người thu khoản này, ai là người quyết?
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản 5406/BTC-TCT, hướng dẫn cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước các địa phương về khấu trừ thuế giá trị gia tăng, theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC.
thu nộp ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC gửi cơ quan KBNN, cơ quan thuế, hải quan các địa phương và các NHTM ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi.
phó thủ tướng vũ đức đam
(TBTCVN) - Những nỗ lực cải cách thuế của ngành Tài chính đang được cả xã hội ghi nhận và cổ vũ. Nhiều nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế đã đánh giá, đây là “điển hình”, cần nhân rộng. Báo cáo Môi trường kinh doanh của WB, với “độ trễ” của những cứ liệu, khiến cho công luận không khỏi ngạc nhiên.
hội nghị đối thoại về thuế
(TBTCO) - Sáng 30/10, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách thuế và hải quan. Nhiều vướng mắc của các DN về thuế xuất, nhập khẩu đã được Bộ Tài chính giải đáp, tháo gỡ cho DN.
dn
(TBTCVN) - Ông Oliver Massmann- thành viên Ban lãnh đạo Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam cho biết như vậy, khi trao đổi với phóng viên TBTCVN, về tác động của chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.
cắt giảm giờ nộp thuế
(TBTCO) - Trong thời gian tới của năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp đề ra, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế (TTHC), tương đương hơn 54% số giờ khai, nộp thuế hiện nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
cải cách thủ tục hành chính thuế
Biết lắng nghe…15:40 | 01/10/2014
(TBTCVN) - Người có thể thành công là người phải biết lắng nghe... Ngành Tài chính, với công cuộc cải cách hành chính lần này, đang “vừa làm vừa lắng nghe”. Tranh thủ lắng nghe mọi lúc, mọi nơi để thêm vững tin, để học hỏi, để chấn chỉnh kịp thời.