Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Thông tư 126
ý tưởng khởi nghiệp sinh viên
(TBTCO) - Đối với cuộc thi toàn quốc, mức chi cho giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích lần lượt là 20, 15, 10, 8 và 5 triệu đồng/giải; đối với các cuộc thi tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tối đa bằng 80% mức của cuộc thi toàn quốc.
bao hiểm bắt buộc xe cơ giới
(TBTCO) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI) vừa kiến nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính tăng phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới, với mức tăng cao nhất lên tới 70% và tăng mức trách nhiệm bảo hiểm lên 100 triệu đồng/người/vụ.
Nộp Thuế
(TBTCVN) - Tỉ trọng thu thuế điện tử trong tổng thu xuất nhập khẩu (XNK) tăng đáng kể, từ 53% cuối năm 2014 lên hơn 63% (31.5.2015) là kết quả sau gần 1 năm thực hiện Thông tư 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về thủ tục kê khai, nộp thuế, phí… lĩnh vực XNK (Thông tư 126, có hiệu lực từ 1.10.2014).
thu thuế xnk
(TBTCO) - Sau hơn 9 tháng triển khai Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) điện tử, tỷ trọng thu theo hình thức này đã tăng đáng kể, từ 53% cuối năm 2014 lên hơn 63% và có xu hướng tăng nhanh do các tiện ích của nó.
thu nộp ngân sách nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 126/2014/TT-BTC gửi cơ quan KBNN, cơ quan thuế, hải quan các địa phương và các NHTM ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi.
thông quan hàng xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn việc xử lý thông tin nộp thuế đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 11/9 đến hết ngày 30/9/2014, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa trong thời gian Thông tư 126/2014/TT-BTC chưa có hiệu lực.
(TBTCO) - Theo Dự thảo sửa đổi Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính, DN sẽ chỉ phải trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hằng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.