Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 126/tt-btc
thu thuế xnk
(TBTCO) - Sau hơn 9 tháng triển khai Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về thu thuế xuất nhập khẩu (XNK) điện tử, tỷ trọng thu theo hình thức này đã tăng đáng kể, từ 53% cuối năm 2014 lên hơn 63% và có xu hướng tăng nhanh do các tiện ích của nó.