Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 128/2013/TT-BTC
Nộp bản chính tờ khai hải quan khi làm hồ sơ hoàn thuế hàng XNK tại chỗ
(TBTCO) - Hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ doanh nghiệp phải nộp có bao gồm tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan (01 bản chính).
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản xử lý một số vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Khoản 11 Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
hải quan
(TBTCO) - Một trong những điểm mới trong Thông tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/11/2013 là thông báo kết quả xác định trước về mã số hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Điểm mới này được dự báo sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Hải quan và các DN.