Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thông tư 132
thue
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng, Thông tư 132/2018/TT-BTC (Thông tư 132) quy định doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ không phải làm báo cáo tài chính đã góp phần “cởi trói”, gỡ nút thắt đối với DN siêu nhỏ; tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh chuyển lên DN.
công ty đắc vinh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ. Theo đó, DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
tiền
(TBTCO) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện dự toán năm ngân sách 2018, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán được giao.
xe đạp điện nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2376a/QĐ-BTC đính chính Thông tư 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính. Việc đính chính là do sai sót kỹ thuật.